Els nostres serveis 


  

  • Instal.lacio i manteniment d´alarmes de llar i negoci.
  • Connexió a central receptora 24 hores
  • Perimetrals 
  • Videovigilància
  • Sistemes d´anàlisi de video
  • Detecció i extinció d´incendis 
  • Caixes fortes de seguretat 
  • Control d´accessos