Som una empresa creada per Josep  Monge l´any  2011 desde la seva experiència de més de 20 anys en el món de la seguretat.


La nostra fita és vetllar per la seguretat dels nostres clients.


Estem auroritzats per l´ instal.lació i manteniment de sistemes de seguretat connectats a forces i cossos de l´estat, pel departament      d´interior de la Generalitat de Catalunya. (num. 2012/13).


També estem autoritzats per la insta l.lació i mantenimentde sistemes contraincendis i extintors al Registre d´Agents de la Seguretat Industrial. (núm .RASIC-005003350)

 

Desde Grau 3 Seguretat ens sentim molt compromesos amb el medi ambient, tots els nostres productes gaudeixen de totes les certificacions medi ambientals pertinents per col.laborar a tenir un planeta sostenible.


 

SGS9001.pdf (7.28MB)
SGS9001.pdf (7.28MB)


 

.

 


 


 

També parlem